Palun lugege järgmised tagasimaksepoliitika tingimused (edaspidi “tingimused”) hoolikalt läbi, enne kui kasutate Taskole rakendust (edaspidi “rakendus”). Need tingimused reguleerivad teie ja Taskole vahelisi õigussuhteid seoses maksete tühistamise ja tagasimaksetega.

**1. Tühistamise õigus:**

1.1. Teenuste kasutajatel on õigus tellitud teenus tühistada vastavalt järgmistele tingimustele:

– Tühistamine enne teenuse osutamist: Kui teenus on tellitud, kuid teenusepakkujal ei ole veel teenust osutatud, on teil õigus teenus tühistada ja saada tagasi kogu tasutud summa.

– Tühistamine teenuse osutamise ajal: Kui teenus on tellitud ja teenusepakkujal on juba osaliselt teenust osutatud, võidakse osutatud teenuse eest arvet esitada vastavalt tegelikule tööle.

1.2. Teenusepakkujad võivad tühistada teenuse tellimuse, kui neil ei ole võimalik teenust osutada oluliste põhjuste tõttu, näiteks tehnika rike või ootamatud takistused.

**2. Tagasimakse taotlemine:**

2.1. Kui olete teenuse tühistanud vastavalt käesoleva poliitika tingimustele, võite taotleda tagasimakset järgmistel viisidel:

– Rakenduse kaudu: Avage rakendus, minge menüüsse “Minu Tellimused” või sarnane ning valige vastav tellimus. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid tagasimakse taotlemiseks.

– E-posti teel: Võite saata taotluse e-posti teel aadressile community@taskole.com. Palun sisestage oma tellimuse andmeid ja põhjus tagasimakse taotlemiseks.

2.2. Tagasimakse taotlus tuleb esitada mõistliku aja jooksul pärast teenuse tühistamist, kuid mitte hiljem kui 7 päeva pärast teenuse tühistamist.

**3. Tagasimakse töötlemine:**

3.1. Tagasimakse taotlusi töödeldakse võimalikult kiiresti vastavalt käesoleva poliitika tingimustele.

3.2. Tagasimakse tehakse kasutades sama maksemeetodit, mida kasutati teenuse eest tasumiseks.

3.3. Kui tagasimakse on töödeldud, võib see võtta mõne päeva, enne kui raha kantakse teie kontole.

**4. Muudatused tagasimaksepoliitikas:**

4.1. Jätame endale õiguse muuta käesolevat tagasimaksepoliitikat igal ajal. Uued tingimused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist rakenduses.

**5. Kontakt:**

5.1. Kui teil on küsimusi või muret käesoleva tagasimaksepoliitika kohta, või kui soovite esitada tagasimakse taotluse, võtke meiega ühendust aadressil community@taskole.com.

Käesolev tagasimaksepoliitika moodustab teie ja Taskole vahelise lepingu rakenduse kasutamisel. Palume teil seda poliitikat regulaarselt lugeda ja mõista ning järgida selle tingimusi.