**1. Õigusteave:**

Taskole rakendust (edaspidi “rakendus”) omab ja haldab ettevõte Mallpix OÜ (edaspidi “ettevõte”). Kasutades seda rakendust, nõustute järgmiste õiguslike tingimustega:

**2. Intellektuaalomand:**

2.1. Kõik rakenduses sisalduv intellektuaalomand, sealhulgas kaubamärgid, logo, autoriõigused ja muud õigused, kuuluvad Mallpix OÜ’le või vastavatele litsentsiomanikele.

2.2. Rakenduse sisu, sealhulgas tekstid, pildid, graafika ja muu materjal, on kaitstud autoriõigusega ja seda ei tohi reprodutseerida, levitada ega muul viisil kasutada ilma Mallpix OÜ kirjaliku loata.

**3. Vastutus:**

3.1. Mallpix OÜ teeb kõik endast oleneva, et tagada rakenduse täpsus ja usaldusväärsus, kuid ei anna mingeid garantiisid selle sisu täielikkuse või täpsuse osas. Rakendust kasutatakse omal vastutusel.

3.2. Mallpix OÜ ei vastuta mingil juhul otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad tekkida rakenduse kasutamisest või selle kasutamise võimatusest, sealhulgas teenusepakkujate ja klientide vaheliste tehingute eest.

**4. Muudatused õigusteabes:**

4.1. Jätame endale õiguse muuta käesolevat õigusteavet igal ajal. Uued tingimused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist rakenduses.

**5. Kontakt:**

5.1. Kui teil on küsimusi või muret käesoleva õigusteabe kohta, võtke meiega ühendust aadressil community@taskole.com

Käesolev õigusteave moodustab teie ja Mallpix OÜ vahelise lepingu rakenduse kasutamisel. Palume teil seda õigusteavet regulaarselt lugeda ja mõista ning järgida selle tingimusi.